Τεστ κοπώσεως

Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει; […]

Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει; […]

Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 36 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 50 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 58 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 59 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 60 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 61 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 62 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 63 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 64 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 65 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 66 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 68 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 69 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.


Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 70 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 71 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 72 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 75 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει; […]
Συνεπώς το άρθρο 76 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.

Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο; […]
Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό.

________________________________________________

Αν σας φαίνεται βαρετό να το διαβάζεις, φαντάσου να το ακούς ή να το λες. Απλά σας το παραθέτω για να δείτε πόσο μίζερη και κακόγουστη είναι η ταφόπλακα που αφήνεται να πέσει πάνω μας μ’ ένα βροντερό γντουπ! Μετά από 4 και βάλε ώρες που έφαγα να παρακολουθώ την συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα που λίγο έλειψε να με κάνει να ανοίξω το παράθυρο και να φουντάρω απ’ τον 6ο. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα. Σιγά μην σας την χαρίσω την σύνταξη κουφάλες. Το ‘χω βάλει στόχο ζωής πλέον κι ετοιμάζομαι να πάω να το χτυπήσω και τατουάζ σαν τον ήρωα του Μεμέντο να μην το ξεχάσω.

Μόνο τρία πράγματα θα κρατήσω από αυτή την μεταθανάτια εμπειρία μου (γιατί πήγα στον Κάτω Κόσμο και γύρισα, σας φέρνω χαιρετίσματα, μας περιμένει).

Πρώτον, η γελοιότητα που διακρίνει τους πάντες εκεί μέσα. Αφού πρώτα είχαν συμφωνήσει τα τυπικά της διαδικασίας για την ονομαστική ψηφοφορία, ξεκίνησαν οι γκρίνιες με την αναγγελία των πρώτων ονομάτων. Άχρηστοι παιδί μου σου λέω. Και σε πιάνει κατάθλιψη αν σκεφτείς ότι αυτοί οι τυχάρπαστοι τύποι καλούνται να μας σώσουν (λέμε τώρα) από την κρίση. Φέρτε τον Πολ το χταπόδι στην Βουλή, πιο σίγουρα αποτελέσματα θα έχουμε. Και στην χειρότερη, άμα αποτύχει, το μαγειρεύουμε και το τρώμε. Αυτοί εκεί μέσα δεν τρώγονται με τίποτα, όσο κι αν λέει ο σοφός λαός μας “φάε ένα μαλάκα”.

Δεύτερον, τον έρμο τον Loverδο που καθόταν σαν μανιάτισσα μοιρολογίστρα στην θέση του σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αν όσα λένε για τη στάση του σώματος είναι αλήθεια, τότε πάω στοίχημα ότι ήθελε ν’ αρχίσει να τρώει την σάρκα του με μανία να εξαφανιστεί από τον χώρο. Αν δεν τα καταφέρει τελικά, ξέρω κάμποσα εκατομμύρια πολιτών που δεν θα έλεγαν όχι να κάνουν φούσκες με την σπλήνα του και να καθαρίζουν μετά τα υπολείμματα ανάμεσα στα δόντια με τα πλευρά του. Αν ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει με το email που φαίνεται στο προφίλ μου και το κανονίζουμε. Ερχόμαστε και στον χώρο σας, να μην μπαίνετε σε κόπο.

Τρίτον και καλύτερο (και σαφώς μακρύτερο), ο τρισμέγιστος Βαϊτσης. Ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο αξίζει να τρως στην μάπα κάθε βαρεμένο που νομίζει ότι υπηρετεί αυτό τον λαό. Απευθυνόμενος στον Loverδο, γυρνάει και λέει “Αυτό που λείπει από αυτό το νομοσχέδιο είναι η αγάπη”. Πες τα αρχηγέ μου. Δεν μας αγαπάτε. Και ως γνωστόν σεξ δίχως συναίσθημα παραπέμπει σε μπουρδελοκατάσταση. Είμαστε και συναισθηματικός λαός, οπότε καταλαβαίνεις ότι την θέλουμε κι εμείς την αγάπη μας. Έλα ν’ αγαπηθούμε ντάρλινγκ που έλεγε κι ο φοβερός Γαρδέλης. Ασφάλισέ με και πέτα με στα βράχια ή αλλιώς σκίσε με ν’ αλλάξω ράφτη.

Σημείωση 1: Επειδή δεν είμαι και υπάλληλος της Βουλής να κρατάω τα πρακτικά, σε μερικά το “ως έχει” ήταν “όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό”. Αλλά τι σημασία έχει; Η ταφόπλακα σφηνώνει καλά ούτως ή άλλως.
Σημείωση 2: Όποιος κατάφερε να διαβάσει όλο το κατεβατό με το “έγινε δεκτό-δεν έγινε” χωρίς να χασμουρηθεί, θα κερδίσει τα ένσημα ενός ολόκληρου χρόνου κατόπιν κληρώσεως σε περίπτωση που είναι πολλοί οι συμμετέχοντες σ’ αυτό τον μίνι διαγωνισμό μας. Προσοχή, μην είσαστε λαμόγια. Η αμαρτωλή έχει μάτια και στους τόνους και σας βλέπει πόση ώρα κάθεστε και το διαβάζετε.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

9 Comments

 1. ArisDavarakis

  Ε, μπράβο! Μούφτιαξες τη μέρα!

  Reply
 2. Λουκρητια η Αμαρτωλη

  Να είστε καλά κύριε Δαβαράκη :ο)
  Καλημέρα!

  Reply
 3. !blac

  Χαχααα! δηλώνω ότι…''Ψηφίζω επί της αρχής… την καταψήφιση του νομοσχεδίου'',''ΝΑΙ…σε κανένα από τα άρθρα'' ''ΟΧΙ… χορωδιακά και εν συνόλω στην καρναβαλίστικη ψήφισή τους από τα πρωτοπαλίκαρα του κοινοβουλίου '' και ''ΠΑΡΟΥΣΑ στις κοινωνικές εξελίξεις που μέλλουν να έρθουν… με τα πρωτοβρόχια μαζί?''
  Λουκρητία έγραψες! have a nice day :-)

  Reply
 4. Λουκρητια η Αμαρτωλη

  Καλή μου !blac σε βλέπω μάχιμη έτοιμη να μας εκπροσωπήσεις στο Κοινοβούλιο. Σκέψου το σοβαρά κι εγώ θα χρηματοδοτήσω τον προεκλογικό σου αγώνα. Τα λεφτά που μάζευα για την ανέγερση του ναού του Άγιου Παφνούτιου θα τα ρίξω όλα πάνω σου, τι να κάνω; Θα δείξει κατανόηση ο Saint Pafy είμαι σίγουρη.
  Καλή σου μέρα! :ο)

  Reply
 5. tsaousa

  Δεν παίζεσαι χρυσή μου, δεν παίζεσαι!!

  Από τον τίτλο μέχρι το απίθανο "Αυτό που λείπει είναι η αγάπη σε αυτό το νομοσχέδιο"
  έφτιαξες γαμώ τις ταινίες μικρού μήκους!

  Και κάθεται τώρα ο μαλάκας ο σεναριογράφος και σπάει το κεφάλι του να επινοήσει λέει ένα στόρι…

  Λουκρητία σε αγαπάω, είσαι από τις νέες μου αγάπες στον κυβερνοχώρο. Θα σε βρω στο FB?

  Reply
 6. Λουκρητια η Αμαρτωλη

  Οέο τσαούσα για το ιντερνετικό μας αλισβερίσι, τσέκαρε το αρσενικό σου. Για τα υπόλοιπα, αν θες μπορείς να εξαιρεθείς της κλήρωσης και των ενσήμων κι αντ' αυτού να πρωταγωνιστήσεις στη νέα μου ταινία (και χωρίς οντισιόν γιατί με έχεις συγκινήσει βρε βρωμόπαιδο). Μην φοβάσαι, θα 'ναι 5κάμερο και δεν θα είναι εν αγνοία σου.

  :ο)

  Reply
 7. !blac

  Lol!! Ως ΖΩΟΝ πολιτικό (με την Αριστοτελική και όχι μόνο έννοια του όρου, χαχαα) εκφράζω τις ευχαριστίες μου αμαρτωλάκι για τη θεϊκή-οσιομαρτυρική σου χορηγία! Με σκλαβώνεις δλδ με την κίνησή σου!!!
  Η συμμετοχή μου στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές? εκλογές στην Άνω Ραχούλα κλείδωσε μόλις πριν από λίγο και ήδη προετοιμάζω τους λόγους μου, που θα κινούνται σε αυτό το πνεύμα… ''Άμα και άμα και θα και άμα… Και να το θάμα…''με τη λογική να τιμηθεί εμμέσως και ο θαυματουργός….Sainty Pafy :-)
  πολλά εξωκοινοβουλευτικά φιλιά
  ΥΓ θα χρειαστώ τη βοήθειά σου όμως στη συγγραφή των προεκλογικών,προ-εμφραγματικών και εξωπραγματικών μου λόγων!και από μένα ό,τι θελήσεις!

  Reply
 8. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

  Αμαρτωλή μου Λουκρητία ευγε !!! Εξαιρετική παρέμβαση! Η μόνη παρατήρηση που ήθελα να σου κάνω είναι ότι υπήρχε το στοχείο μιας κάποια έκπληξης από τα δήθεν τροποποιημένα άρθρα του υπουργού, αλλά με ρούμπωσες και σε αυτό. Επίσης θα έπρεπε να επισημανθεί ότι ο προεδρεύων μετά την ονομαστική ψηφοφορία ξέχασε προς στιγμήν να διαβάσει το "κατόπιν τούτων τα εν λόγω άρθρα θεωρούνται εγκεκριμένα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία", αλλά δυστυχώς ενας ηλικιωμένος (ήδη συνταξιούχος;) υπάλληλος της Βουλής του το υπενθύμισε (εννοείται μέσω εγγράφου που ανέγνωσε)…

  Και πάλι συγχαρητήρια !
  Κων. Ζούλας

  Reply
 9. Λουκρητια η Αμαρτωλη

  Κύριε Ζούλα να είστε καλά!
  Ναι σαφώς υπήρχαν κι άλλα μαργαριτάρια που άφησα απ'έξω σαν κι αυτό που επισημάνατε. Η συγκεκριμένη παράλειψη από τον προεδρεύοντα πιστεύω είχε να κάνει με την βιασύνη του να λήξει την συνεδρίαση άρον άρον. Βλέπετε, φάγανε όλη την ώρα με τα 7λεπτα αερολογίας κι έτσι τους πήρε (και δυστυχώς δεν τους σήκωσε) το βράδυ. Είμαστε κι εμείς σαν λαός όμως… απαράδεκτοι. Τους αναγκάζουμε να δουλεύουν overtime.

  Αλλά μιας και μου ξυπνήσατε μνήμες που είχαν καταλαγιάσει στο υποσυνείδητό μου σήμερα, να σημειώσω κι εγώ με την σειρά μου, το αστειάκι της Θεοδώρας (Ντόρα ήταν μόνο όσο ήταν στην ΝΔ, τώρα που αρχίζει νέα καριέρα θα την φωνάζουμε με το βαφτιστικό της). Αφού τους ταλαιπώρησε λοιπόν με το τι υπερψηφίζει και τι όχι, είπε το πολύ πετυχημένο (λόγω καλοκαιριού) αστείο "Αυτό είναι το δικαίωμα της ανεξαρτησίας". Κάτι τέτοια λέει και δεν βλέπουμε την ώρα πότε θα κάνει το δικό της κόμμα…

  Και πάλι ευχαριστώ κύριε Ζούλα :ο)

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


nine - = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>